Referanser

Spar / Eurospar

Foredraget var engasjerende og tankevekkende på mange plan, og jeg fikk mange gode tilbakemeldinger på det både fra kjøpmenn og andre som hørte deg. Du er god til å vekke ulike følelser i folk og foredraget ditt er veldig ekte og nært. Elisabet Fosse, Kjededirektør

BP - Skarv D&C

Vi ønsket oss en "flying start" på workshop'en. Dette fikk vi:
  • Et stort "HEI!".
  • Humor.
  • Stor evne til å engasjere tilhørerne.
  • Direkte og ærlig tale - Gunnars egne erfaringer på godt og vondt.
  • Eksempler og innlevelse på hvordan vi kan dra nytte av Gunnars erfaringer i hverdagen.
  • Vår visjon "Simply The Best" og elementer fra vår hverdag flettet inn der hvor det var naturlig.
  • Motivasjon og energi - vi brukte Gunnars eksempler videre i workshop'en.
Tilbakemeldingene fra deltagerne etter workshop'en gav Gunnar høyeste "score".
Heine Olsen, TechLimit Coach

Sosial- og helsedirektoratet

Jeg hørte på deg i går når du holdt foredrag for statskonsult. Takk for et flott, engasjert, spennende og motiverende foredrag.
Under mottoet: "Feedback is the breakfast of champions" er det hyggelig å kunne si at jeg synes det du gjorde var bra. Jeg digga det.
Bård Oelsen, Divisjonsdirektør

Terra Driftspartner

Som nyetablert selskap, med mange nye medarbeidere er arbeidet for en åpen og god kultur med forankring i Terras kjerneverdier, der alle ansatte føler seg trygge på spillereglene, viktig. Det var naturlig for oss å lytte til anbefalingen om å bruke Gunnar i dette arbeidet. Hans prestasjoner på toppnivå i håndballen gjennom verdibasert arbeide har overbevist mange, og etter å ha lyttet til hans erfaringer i en engasjerende presentasjon om verdier og lagbygging fikk vi en strålende start på vårt kulturarbeide!Anne Malnes Grobstok, Direktør IT/Viseadm.

Grenland Folkehøgskole

Grenland Folkehøgskole ønsket høsten 2006 å sette fokus på verdier. Vi ville arrangere et verdiseminar for 100 elever i alderen 18-20 år. Målet var at elevene skulle utforme sine verdier for dette skoleåret.
Vi hadde kjennskap til at Gunnar Pettersen hadde gjennomført en omfattende verdiprosess i herrelandslaget i håndball som hadde gitt gode resultater.
Vi tok kontakt og spurte om han kunne tenke seg å innlede vårt seminar ved å dele av sine erfaringer fra deres prosess. Det ville han gjerne.
Dette syntes vi ble så bra og har blitt så viktig for vårt arbeid med ungdom og verdier at han denne høsten var hos oss for fjerde gang.

Gjennestad Gartnerskole

En ung gutt fra en av trønderskolene sliter noe sosialt, men kunne delta på arrangementet fordi han overnattet hos slektninger i nærheten.
Når han kom hjem til sine foreldre var han strålende fornøyd med oppholdet på Gjennestad og spesielt med ditt foredrag. Han hadde gjengitt store deler av foredraget til foreldrene sine, med stor iver og entusiasme. Denne unge gutten opplevde at du gav ham verktøy som han hadde tro på at han ville ha mye glede av. Han fikk hjelp til å knekke noen koder.
Kat A. Raundalen, Anleggsgartneravdelingen