Foredrag

 • Vite det-men gjøre det!
 • Rett person på rett plass.
 • Samarbeid.
 • Bli kjent med hele mennesket - DIFFERENSIERE.
 • Samspill: Gjøre hverandre gode,gjøre medspilleren god,gjøre treneren god. Trene samspill med MOTSTAND.
 • Oppfølging/tilbakemelding.
 • Følge opp kvalitet.
 • Hva kjennetegner en vinnerkultur?
  • Utfordre-flytsonemodell.
 • Motivasjon. Definisjoner og praktiske eksempler.
 • Med utgangspunkt i landslagets verdiprosess i perioden 2001-2008.
 • Hvordan jobbe fram verdier?
 • Hvordan bli kjent med verdiene?
 • Hvordan utfordre/coache hverandre?
 • Hvordan videreutvikle verdiene?

Foredraget holdes som en historie med praktiske eksempler fra landslagets hverdag.